• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Bachelor 2014/2015

Foreign Language (English)

Type: Compulsory course (World Economy)
Area of studies: Economics
When: 2 year, 1-4 module
Instructors: Макаревич Татьяна Владимировна, Natalya Valeryevna Bagrintseva, Lubov' Andreevna Barkova, Anna Anatolyevna Bychkova, Oxana Andreevna Demchenkova, Elena Anatolyevna Dolgushina, Inna Sergeevna Egorova, Nadezhda Viktorovna Eliseeva, Alexandra Goza, Daria Ikonnikova, Olimpiada F. Ivanova, Svetlana Nikolaevna Khamova, Marina Alexandrovna Marei, Lubov' Nikolaevna Maslova, Tatiana Mudraya, Elena Vasilyevna Nagornaya, Lidia Borisovna Nefedova, Elena Yuryevna Petrova, Lyudmila Yuryevna Rokotyanskaya, Olga Vladimirovna Smirnova, Yulia Vladislavovna Styvrina, Eleonora Borisovna Temyanikova, Evgenia Vasilyeva, Ksenia Vertlib, Alexandra Yakusheva, Irina Yakusheva
Specialization: World economy
Language: Russian
ECTS credits: 5