• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Bachelor 2019/2020

Physical Training

Type: Compulsory course (Political Science)
Area of studies: Political Science
When: 3 year, 1-4 module
Mode of studies: offline
Instructors: Лукина Ольга Николаевна, Sergey Birk, Inna Bogatyreva, Ivan Borisov, Pavel Borisov, Vladimir Bozhenov, Oleg S. Bulykin, Galina Cherkasova, Andrey Dyupin, Alexey Efimov, Artem Emelyanov, Elena Emelyanova, Tamara Fomina, Ada Gazeeva, Maria Ilyukhina, Leonid Ivanov, Kristina Ivanova, Marina Kashkina, Nikolay Kazak, Inna Kornienko, Olga Korobova, Nadezhda Kubysheva, Anna Kumantseva, Ksenia Lazareva, Alexander Lutonin, Alexey Manzhos, Sergey Martyanov, Andrey Maslov, Denis Migunov, Valery Peplov, Inna Rvacheva, Anatoly Sergin, Olga Shitova, Ekaterina Sidorchuk, Svetlana Silivanova, Anatoly Smirnov, Andrey Smirnov, Stanislav Titov, Andrey Yankovoy, Ткаченок Игорь Борисович
Language: Russian
Contact hours: 94