• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
2016/2017

Introduction to Urban Studies

Type: Minor
When: 1, 2 module
Instructors: Mikhail Y. Blinkin, Ekaterina Dyba, Konstantin Glazkov, Ruslan Goncharov, Irina N. Ilina, Elena Koncheva, Alexey Krasheninnikov, Ivan Mitin, Yegor Yurievich Muleev, Dmitry Narinsky, Karine Nikogosyan, Vladimir G. Nikolaev, Ekaterina Pavlenko, Tatyana D. Polidi, Kirill Puzanov, Maria Rozhenko, Alexander Ryzhkov, Marina Sapunova, Tatyana Shvareva, Vitaly Stadnikov, Alexander Strepetov, Gleb Vitkov, Nikolay Zalesskiy
Language: Russian
ECTS credits: 5